Lê Vĩnh Tài | no. 12:7 – A poet writing in a café

SONGNGUTAITRAM

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

7. A poet writing in a café

people think

he’s writing to his mother

the young women think

perhaps he’s writing a love letter

the children think

he’s writing a picture book

there are also people who think

he’s trying to pay the bill

.

and a policeman

secretly

slowly

creeping up

behind him

_____

7. Một nhà thơ ngồi viết trong quán cà phê…

những người bạn nghĩ

có lẽ anh đang viết thư gửi về cho mẹ

những cô gái nghĩ

hay là anh đang viết thơ tình

những đứa trẻ nghĩ

anh đang vẽ truyện tranh

cũng có người nghĩ

anh đang tính toán các khoản nợ

.

và một anh cảnh sát

bí mật

chậm rãi

từ từ

tiến lại phía sau anh

View original post