Lê Vĩnh Tài | no. 16:1 – if you desire what you’ve never had

SONGNGUTAITRAM

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

if you desire

what you’ve never

had

.

then

you should do

what you dare to never do

_____

nếu bạn muốn

cái mà bạn chưa bao giờ

.

thì bạn sẽ

làm thứ bạn chưa bao giờ dám

làm

View original post