Lê Vĩnh Tài | no. 11:prologue – when there are no more words in the world

SONGNGUTAITRAM

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

when there are no more words

in the world

will poetry be poetry still?

.

poetry

leaving the wordlessness behind in the dark

dark world…

_____

khi thế giới

không còn chữ

thơ có còn làm thơ?

.

thơ

bỏ lại sự vô ngôn cho bóng tối này

thế giới này…

View original post