Tản Đà | Drunken Poetry on a Spring Day (3)

SONGNGUTAITRAM

By Tản Đà, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Drunken Poetry on a Spring Day

Wine and spirit are born from heaven and earth

What’s the point of living without wine and poetry

Fame and fortune pale in comparison(to)

The pulsating babbling heart of Đà River

The boundless dreamy clouds atop Mount Tản

If there’s still wine still poetry still there is the endless spring

Still the endless spring still wine still poetry

_____

JANUARY 2022

Ngày xuân thơ rượu

Trời đất sinh ta rượu với thơ

Không thơ không rượu sống như thừa

Công danh hai chữ mùi men nhạt

Sự nghiệp trăm năm nét mực mờ

Mạch nước sông Đà tim róc rách

Ngàn mây non Tản mắt lơ mơ

Còn thơ còn rượu còn xuân mãi

Còn mãi xuân còn rượu với thơ

_____

Nguồn:

  1. Tản Đà vận văn, Hương Sơn xuất bản, Hà Nội, 1941
  2. Tản…

View original post 10 more words

One thought on “Tản Đà | Drunken Poetry on a Spring Day (3)

Comments are closed.