Lê Vĩnh Tài | I want to turn us into a poem (244)

SONGNGUTAITRAM

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

I want to write a poem

.

because the poem will

because the poem be

.

the poem

will throw itself upon the pages

with the vigour of a child learning how to talk

.

the poem

the lyrics you’ve forgotten

.

I want to turn us into a poem.

 

tôi muốn viết một bài thơ

.

bởi vì bài thơ sẽ

bởi vì bài thơ là

.

bài thơ

nó ném mình lên trang giấy

với tất cả sự dữ dội của một đứa trẻ đang tập nói

.

bài thơ

là bài hát mà bạn quên lời

.

tôi muốn mình trở thành một bài thơ…

_____

MARCH 2021

 

View original post