Nguyễn Hưng Quốc | 909 TERCET – BÀI THƠ BA DÒNG (749)

SONGNGUTAITRAM

By Nguyễn Hưng Quốc, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Regardless of how often jealous is the wind

The tulip consistently, chin high

Faces the sunlight

Bất kể những cơn ghen của gió

Hoa tuy-líp lúc nào cũng

Ngửa mặt nhìn nắng 

View original post