Đinh Trường Chinh | tháng , năm – month , year (38)

SONGNGUTAITRAM

uống hết tháng uống hết ngày niềm vui cùng nỗi buồn này cứ tan uống giọt lệ lẫn tiếng cười uống cái không uống chút lười tháng năm mùa đông rơi xuống căn phòng rơi trên giấc ngủ chưa xong một đời .

by Đinh Trường Chinh, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

drinking the day

drinking the month

the joy and sadness

dissolving

consuming

the tears together

with the laughter

consuming nothing

consuming that bit of sloth

the month

the year

into the room

winter falling upon sleep

yet

a lifetime


uống hết tháng
uống hết ngày
niềm vui cùng nỗi buồn này
cứ tan

uống
giọt lệ lẫn
tiếng cười
uống cái không
uống chút lười
tháng
năm

mùa đông rơi xuống căn phòng
rơi trên giấc ngủ
chưa xong
một đời .

via tháng , năm — đinh trường chinh // notes

View original post