Lê Vĩnh Tài | SAIGON IN LOCKDOWN (2/56)

SONGNGUTAITRAM

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

still a place to live

still space left to love

still space left to hate 

still space left to forgive

still space left to change

still space left to breath

still space left to believe

still space left to fall apart

 

just no space left in the hospital so we can be admitted


vẫn còn chỗ để sống

vẫn còn chỗ để yêu

vẫn còn chỗ để ghét

vẫn còn chỗ để tha thứ

vẫn còn chỗ để thay đổi

vẫn còn chỗ để thở

vẫn còn chỗ để tin

vẫn còn chỗ để đau buồn

 

chỉ không còn chỗ cho chúng ta nhập viện 

 

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s