William Shakespeare | Romeo ơi, Romeo, người ở đâu Romeo? (46)

SONGNGUTAITRAM

by William Shakespeare, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Romeo ơi, Romeo, người ở đâu Romeo?

Hãy từ chối cha người và từ chối tên người

Hoặc nếu người không, hãy tuyên thệ tình yêu của em

Và em sẽ không còn là Capulet.

Vì tên người là kẻ thù của em

Người là chính người, đừng nghĩ đến danh Montague.

Montague là gì? Nó không phải là bàn tay hay bàn chân

Hay cánh tay hay mặt hay bộ phận nào khác

Thuộc về một người đàn ông. Ôi thà là một tên khác.

Những gì trong một cái tên? Cái mà ta gọi là hoa hồng

Bởi bất kỳ tên nào khác có thể thơm ngọt bằng;

Nên Romeo sẽ, nếu không phải gọi là Romeo,

Giữ lại sự hoàn hảo thân yêu của người

Danh hiệu ấy. Romeo, tên của người,

Và cho cái tên ấy…

View original post 139 more words