Nguyễn Thị Phương Trâm | salty froth easing (49)

SONGNGUTAITRAM

By Nguyễn Thị Phương Trâm

Salty froth easing
waves layers upon layers
strokes on golden grains
soft, gentle… firm
rushes deep, calm retreats
forever caressing

Dec 7, 2014

nới giảm bọt mặn
từng lớp từng lớp sóng
xoa từng những hạt vàng
mềm mại, nhẹ nhàng… mạnh mẽ
vội vàng sâu, nguôi rút
mãi mãi vuốt ve…

View original post