Thái Hạo | The children asleep on the pavement (41)

SONGNGUTAITRAM

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Night

the children asleep on the pavement

the changing autumn leaves

the heart of the city abandoned

 

I’m tapping on the screen

tap tapping out a verse

drawn in by its rhythm

whisk away 

by the flow of the imagination

 

Not a soul there left

as vines of ivy glide across the pavement

the tumulus

in the blaring bluish 

sickly white

moonlight

 

Đêm

những đứa trẻ con nằm ngủ trên vỉa hè

mùa thu thay lá

không có ai đi dưới lòng đường

 

Anh ngồi gõ một câu thơ

vào màn hình

thèm nghe nhịp chữ

trôi

trên dòng sông tưởng tượng

 

Không còn ai ở đó

dây thường xuân bò xuống lòng đường

cỏ mộ

dưới trăng vằng vặc

màu trắng

xanh xao

 

August 2021

View original post