E. E. Cummings | ta thấy em như… – i have found what you are like… (19)

SONGNGUTAITRAM

thơ E. E. Cummings, Nguyễn Thị Phương Trâm dịch

ta thấy em như

mưa,

(lông của cánh đồng thẹn thùng

với tất cả những gì hơn tơ-của-mơ. đem

nhẹ và nhạt nhòa hơn gió

nhảy cuộn mãi hồn hoa

hơi trong những gì mát rượi

sự tốt đẹp ánh xanh rừng

mảnh sáng

nhẹnhàng vàng

đây đã.nhấn

—trong rừng

đã

nói chăng

hát

và nụ cười em mát rượi

nhộtnhạtlông én trong vòng tay ta;nhưng

nhưng ta mong hơn những gì

có(gần như những gì lớn hơn sẽ đóng lại

nhẹ nhàng)gần như,

nụ hôn em

______

i have found what you are like

the rain,

(Who feathers frightened fields

with the superior dust-of-sleep. wields

easily the pale club of the wind

and swirled justly souls of flower strike

the air in utterable coolness

deeds of green thrilling light

with thinned

newfragile yellows

lurch and.press

—in the woods

which

View original post 30 more words