E. E. Cummings | i carry your heart with me(i carry it in – ta mang trái tim người với ta(ta mang nó (20)

SONGNGUTAITRAM

By E. E. Cummings, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

ta mang trái tim người với ta(ta mang nó

trong tim ta)ta không bao giờ thiếu nó(đâu đó

ta đi người đi,thân mến ạ;và bất cứ điều gì thực hiện

ta làm là vì người,yêu dấu ơi)

                                                ta sợ

không có số phận(vì người là số phận của ta,ngọt ngào)ta không muốn

thế giới nào(vì những gì đẹp của người là thế giới của ta, người là sự thật)

và chính là ý nghĩa của mặt trăng

và luôn luôn lời hát của mặt trời

đây là bí mật thẳm sâu không ai biết

(đây là gốc của gốc và nụ của nụ

và bầu trời của bầu trời của sự sống; mãi lớn

cao…

View original post 167 more words