Lê Vĩnh Tài | a geese feather tainted with your blood (280)

SONGNGUTAITRAM

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

without your heart

the poem could never be

born

since it’s actually

a fallen geese feather tainted

with your blood

 

the poem

it’s not where seabirds

lay their eggs

it’s a grain of sand

in your eyes

 

your single breath

upon the ocean

a poem, the cause of explosion 

of each and every battleship

bringing forth each and every

person

as the wooden pikes did

stormed upon the sea

 

 

nếu không có trái tim của bạn

bài thơ không bao giờ có thể

sinh ra

vì nó chính là

lông ngỗng rơi

dính máu của bạn

 

bài thơ

nó không phải chỉ là nơi loài chim biển

đẻ trứng

nó chỉ là hạt cát

xốn xang trong mắt bạn

 

bạn thổi một hơi thở

trên đại dương

bài thơ sẽ nổ tung

View original post 18 more words