Mary Elizabeth Frye | Đừng đứng ở mộ tôi và khóc – Do not stand at my grave and weep (138)

SONGNGUTAITRAM

By Mary Elizabeth Frye, translation into Vietnamese by Nguyễn Thị Phương Trâm

Đừng đứng ở mộ tôi mà khóc
Tôi không còn ở đây nữa. Tôi không ngủ.
Tôi là một ngàn ngọn gió.
Tôi là những ánh sáng ngọc ngà trên tuyết.
Tôi là nắng ngập tràn lúa chín.
Tôi là mưa hiền ngàn thu.
Khi em thức dậy giữa yên tĩnh của bình minh
Tôi là chim én bay
Nhỏ nhẹ những cánh vòng quanh đây.
Đừng đứng ở mộ tôi mà khóc;
Tôi không còn ở đây nữa. Tôi đã chết bao giờ.

Do not stand at my grave and weep
I am not there. I do not sleep.
I am a thousand winds that blow.
I am the diamond glints on snow.
I am the sunlight on ripened grain.
I am the gentle autumn rain.
When you awaken in the morning’s hush
I am the swift…

View original post 33 more words