Đinh Trường Chinh | the morning after the day before – buổi sáng sau ngày hôm qua (14)

SONGNGUTAITRAM

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the morning after the day before

 

through the door 

the distant autumn wilderness

hid the mountains

the mountains 

hiding another 

autumn wilderness

 

you’re hidden from me

beyond the West

 

through the door nothing but

distant, silent clouds

birds flying

looming autumn trees

sending you how

my quiescent embrace

 

wrapped

within(for you)

the freshness of the morning ?

 

a morning

the day after

yesterday .

_____

 

buổi sáng sau ngày hôm qua

Xa từ khung cửa
là cánh rừng thu
sau cánh rừng thu
là những dãy núi
sau dãy núi đó
là một mùa thu khác .

anh không thể nhìn thấy em
bên kia phía tâyXa từ khung cửa
chỉ là những đám mây im lặng
vẫn đàn chim bay qua
hàng cây mùa thu ấy
làm sao gửi

View original post 24 more words