Nguyễn Thị Phương Trâm | Tập làm thơ tình – Learning how to write love poems (116)

SONGNGUTAITRAM

By Nguyễn Thị Phương Trâm, translation into English by Viet Pham

Tập làm thơ tình:
Em nhớ anh
Em nhớ anh hơn là
Em nhớ em là ai
Em nhớ anh hơn là em nhớ em.
Learning how to write love poems:
I miss you
I miss you more than
I remember who I am
I miss you more than I know myself.

View original post