Lê Vĩnh Tài | Let me draw a room to hold the fragrance of you (68)

SONGNGUTAITRAM

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Let me draw a room to hold the fragrance of you
If the walls could talk

Let them talk
Of how I would hold tight the billow of your breath…

+++

Hãy để tôi vẽ căn phòng với mùi hương của bạn
Nếu những bức tường có thể nói chuyện

Hãy để chúng nói
Rằng tôi đã giữ chặt hơi thở của bạn như thế nào…

 

View original post