Lê Vĩnh Tài | If you (255)

SONGNGUTAITRAM

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

If you 

could go back in time

meet Hitler

as a child

 

Will you pull the trigger 

or wait 

for history to unfold?

 

Have you ever ponder

the bloodshed?

 

the cruelty

unaware in the palms of your hands

 

Or will you try to teach little Hitler 

how to draw

so he could apply for a place in art school

so he may be more truthful about his dreams

the evil he had bestowed upon humanity?

 

nếu bạn

có thể quay ngược thời gian

để gặp Hitler

ngày hắn ta vẫn còn thơ ấu

 

bạn sẽ bắn những viên đạn vào quá khứ

hay chỉ ngồi

chờ mọi thứ diễn ra như lịch sử?

 

bạn có nghĩ đó là

máu?

 

như thể sự tàn ác

vẫn vô tình nằm trên lòng…

View original post 36 more words